Menu
Kontakty
Koordinátorky:
Markéta Hollerová
tel: 606 300 175

Jana Vyskočilová
tel: 607 915 280

E-mail:
pro KBT II

pro KBT III (i pro KBT I)

pro KBT IV

pro KBT výcvik v supervizi

pro zájemce o výcvik
Přehled rubrik

Lektorský a organizační tým

 

Ján Praško
Doc. MUDr. Ján Praško, CSc. - hlavní lektor a garant, držitel akreditace

Nar. 1956 v Bratislavě. Po studiích na lékařské fakultě UK Praha pracoval v letech 1982-1987 jako sekundární lékař na psychiatrickém oddělení NsP Ostrov. V roce 1987 nastoupil jako klinický psychiatr a samostatný vědecký pracovník do tehdejšího Výzkumného ústavu psychiatrického, nyní Psychiatrického centra Praha. Po roce se stal vedoucím lékařem oddělení neurotických poruch, které vedl 20 let. Od roku 1994 vyučoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

O kognitivně behaviorální terapii se začal zajímat už v době, kdy procházel několika krátkodobými a dlouhodobými výcviky ve skupinové terapii, rodinné terapii a Bálintovském výcviku (vše u Institutu psychoterapie Praha v letech 1985-1990). Začátkem devadesátých let vedl s Magdou Frouzovou pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii BIG SUR, supervizorem jim byl Jaroslav Skála. V letech 1992-1994 absolvoval výcvik v KBT pořádaný Institutem KBT Praha. Od té doby se rozvíjí spolupráce s Milošem Šlepeckým ze Slovenska, Petrem Možným z Kroměříže, Arndem Tillmannsem z Německa a Krishem Nathem z Velké Británie. Od roku 1994 pracuje jako supervizor a výcvikový trenér pro Český Institut KBT (IKBT) a od roku 1996 jako garant a výcvikový trenér pro Slovenský institut pro KBT. V letech 1996-2000 vedl s Janou Štúrovou výcvik skupinové psychoterapie SUR S1 pod supervizorským dohledem Jaroslava Skály. Od roku 2003 vede stejný pětiletý kurs s další skupinou. V roce 2004 zahájil s Petrem Možným a Stanislavou Veselkovou projekt ODYSSEA - Mezinárodní institut KBT, jehož je garantem a hlavním lektorem.

Pracuje ve výborech České společnosti pro biologickou psychiatrii (od 1993), České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii (ČSKBT) (od 1994), České neuropsychofarmakologické společnosti (od 2001), České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti JEP (od 2001) a České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP (od roku 2006).

V roce 1999 byl zvolen prezidentem ČSKBT a od té doby působí jako český reprezentant v Evropské asociaci pro behaviorální a kognitivní terapii (EABCT). Po několikaletém boji se mu v evropské asociaci podařilo prosadit uspořádání každoročního evropského kongresu v Praze. XXXIII Annual Congress of the EABCT proběhl v září roku 2003 v Kongresovém centru Praha, zúčastnilo se jej 820 terapeutů z 41 zemí (nejen z Evropy, ale i z USA, Japonska, Austrálie a Hong-Kongu). Jako prezident kongresu a předseda Scientific Committee byl podle pravidel v té době také prezidentem EABCT (2002-2003). V současné době je past-prezidentem EABCT.

Napsal množství odborných publikací a článků, učebnic pro studenty a příruček pro pacienty. Mezi nejvýznamnější patří obsáhlá publikace "Postupy v léčbě psychických poruch", kterou edičně připravil společně s Dagmar Seifertovou a Cyrilem Höschlem, vyšlo v Academia Medica Pragensis, 2004. Za knihu "Poruchy osobnosti", Portál, 2003 získal v roce 2004 Kuffnerovu cenu Ceské psychiatrické společnosti JEP. V témže roce získal Národní Vondráčkovu cenu za knihu "Stop traumatickým vzpomínkám", Portál, 2003. Ve spolupráci s Petrem Možným, Milošem Šlepeckým a dalšími autory napsal knihu "Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch", Triton 2007.

Od roku 1996 je členem redakční rady časopisu Psychiatrie, kde je od roku 2004 editorem rubriky "Psychoterapie". Editorsky vypravil dvě suplementa časopisu Psychiatrie (supl. 4/2001 - 2. česká konference kognitivně-behaviorální terapie Kroměříž 2001 a supl. 4/2003 - XXXIII Annual Congress of the EABCT, Prague 2003) a dvě suplementa časopisu Česká a slovenská psychiatrie (suppl. 2/2003 - Současná situace v psychoterapii v ČR a suppl. 2/2004 - 4. česká konference kognitivně behaviorální terapie 2004).

Přednáší a vede workshopy na českých a zahraničních odborných konferencích a kongresech.

Výzkumné činnosti se věnuje od roku 1985, kdy začal studovat cirkadiánní rytmy a léčbu pomocí jasného intenzivního světla u afektivních poruch. Dalšími tématy jeho výzkumu jsou: Výzkum etiologie a léčby deliria tremens (1987-1990), Socioterapie a farmakoterapie u depresivních poruch (1991-1995), Fototerapie u velkých depresivních poruch (1992-1993), Farmakoterapie a psychoterapie v léčbě sociální fobie z pohledu dvouletého katamnestického sledování (1996-2000).

V současné době působí jako přednosta Kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice v Olomouci a vedoucí Katedry psychiatrie a lékařské psychologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

 

 

Petr Možný
MUDr. Petr Možný - hlavní lektor a garant

Nar. 24. 11. 1957 v Brně. Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (tehdy ovšem Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně) v letech 1977-1983. Po absolvování vojenské služby v letech 1983-1984 nastoupil do Psychiatrické léčebny v Kroměříži, kde působí až do současné doby. Je primářem primariátu, který zahrnuje psychoterapeutické oddělení pro neurózy 18B, založené prof. Stanislavem Kratochvílem, jehož odkaz se snaží udržovat a rozvíjet, dále psychoterapeutické oddělení pro psychotické pacienty, které navazuje na opavskou psychoterapeutickou školu prim. Strossové a prim. Hlavinky.

V letech 1986-1991 prošel výcvikem ve skupinové psychoterapii SUR pod vedením PhDr. Frouzové a PhDr. Horáka, v letech 1991-1993 výcvikem v kognitivně behaviorální terapii pod vedením Krishe Natha. V roce 1991 se podílel na založení České společnosti KBT, v roce 1992 byl zvolen jejím prezidentem, tuto funkci vykonával do roku 1999. V současné době je víceprezidentem ČSKBT. Od roku 1995 se podílí jako lektor a supervizor na výcvicích kognitivně behaviorální terapie v Institutu KBT J. Zbytovského a J. Kaněrové a na výcvicích v KBT na Slovensku v ABC institutu M. Šlepeckého. V roce 2004 zahájil s Jánem Praškem a Stanislavou Veselkovou projekt ODYSSEA - Mezinárodní institut KBT, jehož je garantem a hlavním lektorem.

V letech 1996, 2001, 2002, 2004 a 2006 organizoval Českou konferenci KBT v Kroměříži.

Ve spolupráci s Doc. MUDr. J. Praškem napsal knihu "Kognitivně behaviorální terapie - úvod do teorie a praxe", Triton 1999 a je spoluautorem knihy "Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch", Triton 2007. Přeložil knihy: R. P. Liberman a kol. "Nácvik sociálních dovedností u psychotických pacientů" (ve spolupráci s Milošem Šlepeckým) soukromý tisk 1990; K. Hawton a kol. "Kognitivně behaviorální terapie u psychiatrických problémů", soukromý tisk 1993; D. Murdoch a P. Barker "Základy behaviorální terapie", skripta FF MU Brno 1996; H. Kennerleyova "Jak zvládat úzkostné stavy", Portál 1998; T. Ronen: "Psychologická pomoc dětem v nesnázích", Portál 2001; D. Greenberger, Ch. A. Padesky "Na emoce s rozumem", Portál 2003.

Je šťastně ženatý, má 3 dcery, 19, 17 a 10 roků. Volné chvíle nejraději tráví s rodinou v domku ve Vranově nad Dyjí. Být dobrým manželem a otcem je pro něj daleko důležitější než být dobrým psychiatrem a psychoterapeutem, i když se snaží o obojí.

 

 

Jana Vyskočilová
Bc. Jana Vyskočilová, DiS. - asistentka skupiny

Narodila se v roce 1977. Po studiu na Střední zdravotnické škole studovala na VOŠ Praha 5, obor Diplomovaná sestra v psychiatrii, který ukončila v roce 2000 absolutoriem. V roce 1998 absolvovala Výcvik v telefonické krizové intervenci dětí a dospívajících a pracovala pak na Lince bezpečí na Praze 8 jako externí konzultant. V roce 2005 získala osvědčení o absolvování Výcviku v dramaterapii (NotaBene). V roce 2006 ukončila čtyřletý výcvik v KBT (IKBT Hradec Králové). Absolvovala kurz práce s biofeedbackem (v ABC Institutu u PhDr. Miloše Šlepeckého). V roce 2009 ukončila bakalářské studium na 3.LF UK obor Zdravotní vědy a začala studovat na Fakultě humanitních studií v Praze obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích . Od roku 2005 je studentkou Filozofické fakulty UK v Praze obor Psychologie.

Od roku 2008 je na mateřské dovolené, do té doby pracovala v Psychiatrickém centru Praha, a to od roku 2001. Rok pracovala s pacienty s psychotickým onemocněním, a poté pracovala na oddělení 19 - oddělení pro pacienty s úzkostnými poruchami a poruchami osobnosti. Zde pracovala pod supervizí doc. MUDr. Jána Praška, kde samostatně vedla programy asertivity, dramaterapie a KBT, společně vedla dynamické skupiny. Rozvíjela terapii zaměřenou na schéma.

Od roku 2009 participuje na výuce studentů bakalářských oborů na 3. LF UK v Praze.

Je spoluautorkou několika publikací (Úzkost a obavy, 2006, Sociální fobie, 2005...). Pravidelně přednáší na KBT konferenci na Slovensku.

Mezi její záliby patří divadlo a děti, kterým se věnovala jako au-pair a babysitting. Má ráda svoji rodinu, se kterou tráví ráda svůj čas.

 

 

Lenka Hoffmanová
Lenka Hoffmanová, DiS. - asistentka skupiny

Narodila se 17. 5. 1975, vystudovala Vyšší sociálně pedagogicou a teologickou školu Jabok, kterou ukončila diplomovou prací na téma Krizová intervence. Při studiu pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice a sloužila na lince důvěry. Výcvik KBT dokončila v roce 2002. Od roku 1999 pracuje v Psychiatrickém centru Praha, kde se pátým rokem věnuje psychoperapii lidí trpících úzkostnými poruchami.

 

 

Markéta Hollerová - koordinátorka institutu

Narodila se v roce 1975. Po studiu na Obchodní akademii v Kolíně (rok 1994) pracovala jako sekretářka ředitele odboru na Ministerstvu financí České republiky. V letech 1996-1998 pracovala jako fakturantka a účetní ve velkoobchodním skladu s nápoji. Poté přijala nabídku a vrátila se na Ministerstvo financí České republiky, kde doposud zastává funkci referenta odboru Financování kapitol státního rozpočtu II. Od roku 2005 studuje Masarykovu Univerzitu, katedru Veřejné ekonomie, studijní program: Hospodářská politika a správa, studijní obor: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací. Mezitím v letech 2000-2003 byla na mateřské dovolené s prvorozenou dcerou Adélou. V současné době je na mateřské dovolené s druhorozenou dcerou Karolínou. Mezi její záliby patří divadlo, jízda na kole. Ráda tráví čas se svými dcerami.

 

 

Externí lektoři

 

 

Miloš Šlepecký
PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Po skončení FF odbor psychológia v roku 1976 začal pracovať na Psychiatrickom oddelení v Liptovskom Mikuláši. Tu sa od začiatku orientoval na psychoterapeutické pôsobenie. Po absolvovaní stáže a zaradení do výcviku v psychoterapii psychóz a psychodráme v PL Opava u prim. MUDr. I. Strossovej začal viesť skupiny na psychiatrickom oddelení a pracoval aj ako individuálny terapeut. Svoje poznatky zhrnul v dizetačnej práci "Psychoterapia psychóz a hodnotenie jej úspešnosti" za čo mu bol udelený v roku 1980 titul PhDr.

V roku 1982 ukončil psychodramatický výcvik a absolvoval 5 dňový výcvik v gestalt terapii v Poľsku. Centrom jeho pozornosti sa stali depresie a ich psychoterapeutická liečba. Svoje poznatky o psychoterapii depresívnych porúch zhrnul v kandidátskej dizertačnej práci "Psychologický prístup pri liečbe depresií", ktorú obhájil na katedre Psychologických vied UK, FF, Bratislava v 1992 roku.

Koncom 80. rokov sa spolupodieľal s MUDr. Lehotským na organizovaní psychoterapeutických výcvikov pre odborníkov na duševné zdravie zo Stredoslovenského kraja. V roku 1991 začal tréning v gestalt terapii organizovanej Metanoia inštitútom v Londýne. Absolvoval 45 hodín výcviku v ericksonovskej hypnóze pod vedením PhDr. J. Ziku. Absolvoval týždenný výcvik v "A person - centred approach to cross - cultural communication" v Modre - Harmónii a začal výcvik v transpersonálnej psychológii a holotropnom dýchaní. V roku 1992 absolvoval 50 hodín výcviku v integratívnej psychoterapii pod vedením Dr. F. Cardelle z USA a absolvoval 17 hodín tréningu v existencionálnej psychoterapii pod vedením W. A. Kouwa z USA. V roku 1993 absolvoval stáž na psychologickom pracovisku Dr. W. Koua a na UCLA Scool of Medicine a ukončil výcvik v transpersonálnej psychoterapii a holotropnom dýchaní v USA. V roku 1994 ukončil dvojročný postgraduálny výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii na Inštitúte kognitívne behaviorálnej terapie v Prahe. V roku 1994 sa zúčastnil sa na 10 dennom výcviku organizovanom GTI Los Angeles v Chudobíne, ČR.

V roku 1996 sa zúčastnil sa 21 - dňovej stáže v USA zameranej na štúdium práce privátnych psychologických pracovísk a stal sa členom Americkej psychologickej asociácie. Je tiež zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 1999 je zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov na základe kritérií EAP.

V roku 2004 získal certifikát o absolvovaní špeciálneho kurzu v kardiorespiračnej psychofyziológii a môže používať označenie biofedback terapeut.

Je autorom knihy "Ako zvládnuť svoju depresiu". Spolupodieľal sa na preklade a vydaní knihy R. P. Libermana a kol. "Tréning sociálnych spôsobilostí pre psychiatrických pacientov", preklade knihy Murdoch a kol. "Základy behaviorálnej terapie". Je spoluautorom knihy "Rám na nekonečno", "Kognitívne-behaviorální terapie depresívních poruch" /1995/, "Komunikácia a sebapresadenie" /1996/, "Ako zvládnuť stres" /2001/, "Posttraumatická stresová porucha a její léčba" /2002/, "Poruchy osobnosti" /2003/, "Stop traumatickým vzpomínkám - jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu" /2003/ a "Obsedantně kompulzivní porucha a jak se jí bránit - příručka pro klienta a jeho rodinu" /2003/.

 

 

Stanislav Kratochvíl
Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

nar. 25. 8. 1932 v Brně. V roce 1958 ukončil studium psychologie na FF UJEP v Brně. V roce 1967 získal titul PhDr., v roce 1969 CSc., v roce 1990 byl jmenován docentem klinické psychologie na UP v Olomouci a v roce 1991 profesorem na téže univerzitě. Pracuje od roku 1958 jako psycholog v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde v roce 1971 založil specializované psychoterapeutické oddělení pro neurózy. V současné době zároveň přednáší na katedře psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci (zejména obecnou a speciální psychoterapii). V letech 1969-1970 pracoval výzkumně na Stanfordské a na Pennsylvánské univerzitě v USA. Je čestným členem Psychiatrické společnosti a Sexuologické společnosti ČLS, České i Slovenské psychoterapeutické společnosti, Asociace manželských a rodinných poradců, Americké společnosti pro klinickou hypnózu a Ruské psychoterapeutické asociace a nositelem Ceny Františka Palackého Univerzity Palackého za rok 2002.

Odborné publikace za posledních pět let:
Experimentální hypnóza. 2. vyd. Praha, Academia 1999
Manželská terapie. 2. vyd. Praha, Portál 2000
Klinická hypnóza. 2. vyd. Praha, Grada 2001
Základy psychoterapie. 4. vyd. Praha, Portál 2002
Sexuální dysfunkce. Příčiny a léčba. 2. vyd. Praha, Grada 2003
Skupinová psychoterapie v praxi. 3. vyd. Praha, Galén 2005

Zdravotně výchovné publikace:
Jak žít s neurózou. 3. vyd. Praha, Portál 2000
Sexuální starosti a radosti. Praha, Portál 2002
Sex jako obohacení života. Praha, Grada 2005

Je vdovec, manželka (speciální pedagog) zemřela v roce 2003, dcera je matematička (2 vnučky), syn architekt (1 vnuk).

 

 

MUDr. Miroslav Novotný

Narozen 7. března 1951 v Olomouci. V roce 1976 promoval na fakultě všeobecného lékařství UP v Olomouci. Do roku 1979 pracoval jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice v Olomouci, pak pracoval jako ordinář pro alkoholismus a jiné toxikománie na OÚNZ ve Vsetíně. V roce 1983 složil druhou atestaci z psychiatrie. V letech 1983-1985 pracoval jako pedopsychiatr, odborný lékař manželské poradny a konziliář okresní nemocnice, to vše v Novém Jičíně. V roce 1985 se přesunul až do dalekého Jeseníku a zde již navěky zakotvil. Do roku 1992 dělal primáře psychiatrického oddělení v Sanatoriu Priessnitz, od roku 1993 zahájil privátní praxi, která funguje pod názvem Centrum duševního zdraví Jeseník. Sdružuje 2 psychiatry, 4 psychology, mimo to pracuje jako předseda sdružení "Zahrada 2000", které se věnuje sociorehabilitaci duševních poruch formou denního sanatoria.

Má několikero atestací:
1979 - atestace I. stupně z psychiatrie
1983 - atestace II. stupně z psychiatrie
1991 - atestace z psychiatrické rehabilitace
1999 - atestace ze systematické psychoterapie
2005 - supervizor Českého institutu pro supervizi v integrované psychoterapii
... a výcviků:
v dynamické psychoterapii (1980 - 14 dnů prim. MUDr. Strossová PL Opava ve skupinové psychoterapii psychóz)
1986 Praha-Horní Palata, 2měsíční výcvik ve skupinové psychoterapii neuróz, prim. MUDr. Z. Mrázek, PhDr. H. Junová
1988-1993 - 5letý výcvik SUR, MUDr. PhDr. Kamil Kalina, PhDr. Helena Klímová, MUDr. František Žahourek, PhDr. Vyhnánková
1994-1996 v kognitivně-behaviorální terapii (MUDr. Zbytovský, PhDr. Kaněrová)
1995 + 2000 v hypnóze, bdělých sugescích a autogenním tréninku (prof. PhDr. Kratochvíl, PhDr. Turbová)
v EEG-biofeedbacku (2000, PhDr. Tyl, prof. MUDr. Faber, prim. MUDr. Petránek, prof. Dr. Sterman, von Hilsheimer)
v integrované supervizi (2005, doc. PhDr. Kožnar, PhDr. Henková, MUDr. Pfeifer)

Od roku 2001 vyučuje jako lektor v Institutu kognitivně-behaviorální terapie (Zbytovský),

od roku 2004 vyučuje jako lektor v EEG Biofeedback institutu Praha,

od r. 2005 lektor nadace "Promyk Solnca" Wroclav, Polsko pro EEG-Biofeedback,

od r. 2005 lektor ABC institutu kognitivně-behaviorální psychoterapie Slovensko - PhDr. M. Šlepecký.

1999 Trenér alpského lyžování, licence C - trénuje dětské závodníky ve sjezdovém lyžování na jesenických kopcích v lyžařském oddíle TJ Řetězárna Česká Ves. ( ...no...zřejmě slušnej oddíl...něco jako STS Chvojkovice-Brod v judu...)

 

 

Libuše Stárková
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.

Narodila se 11. 8. 1950 v Olomouci. Po absolvování studia na LFUP v Olomouci nastoupila na Psychiatrickou kliniku v Olomouci, kde působila v plném úvazku do r. 1996. V roce 1996 úvazek snížila, neboť začala pracovat v soukromé psychiatrické ambulanci. Absolvovala specializační zkoušku I.a II. stupně z oboru psychiatrie a v r. 1990 rovněž nástavbovou specializaci v oboru dětská psychiatrie. V roce 1989 obhájila kandidátskou vědeckou práci. V letech 1988 až 1996 pracovala jako odborná asistentka katedry psychiatrie na LF UP a vedoucí lékařka dětského oddělení PK FN Olomouc.

Pracovala v odborných společnostech, zpočátku především v oblasti biologické psychiatrie a psychofarmakoterapie. V roce 1995 obdržela certifikát Univerzity v Limburgu v souvislosti s absolvováním dvouletého výcviku v oblasti Anxiety and Mood Disorders. V letech 1996-2001 se podílela na národní koordinaci mezinárodního projektu COST B6 (Efficient psychotherapy of eating disorders), což jí pomohlo více proniknout do této oblasti mediciny.

V roce 1994 ukončila výcvik v kognitivně behaviorální terapii pod vedením Krishe Natha. V následujících letech uplatňovala získané zkušenosti především v dětské psychiatrii, v oblasti léčby poruch příjmu potravy a při léčbě dospělých pacientů (úzkostné a depresivní poruchy). V léčbě se snaží o využití poznatků biologických, psychologických i farmakologických. Největší část klientely tvoří adolescenti a mladí dospělí.

Obsáhlejší přednášková a publikační činnost, témata prakticky z celé psychiatrie, v posledních letech především z oblasti poruch příjmu potravy (body image) a z dětské psychiatrie.

Vdaná, dvě dospělé děti, jedno vnouče.

 

Hynek Jůn
Mgr. Hynek Jůn

Narozen v roce 1974. Po střední průmyslové škole v Lokti vystudoval HTF UK, obor učitelství a teologie. Zde se seznámil s psychopatologií v podání paní profesorky Vágnerové a na praxi v MŠ s chlapcem s autismem. Tato kombinace rozhodla o jeho dalším profesním životě. V současné době je studentem doktorandského studia na PedF UK, kde se věnuje použití kognitivně behaviorální terapie u lidí s autismem. Pracuje jako behaviorální terapeut v poradenském středisku Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha. Zabývá se eliminací problémového chování (agrese, autoagrese, rituály aj.) a nácvikem nových způsobů sociálního chování u lidí s poruchou autistického spektra. Od roku 2004 je předsedou APLA Praha. Věnuje se přednáškové činnosti na PedF UK, HTF UK, seminářích APLA a v ústavech sociální péče a školách pečujících o lidi s autismem. Ukončil postgraduální psychoterapeutický výcvik v KBT. Je ženatý a má dvě děti, Šimona a Tadeáše. Bez nich by to tu byla daleko větší nuda.

 

 

František Krch
PhDr. František Krch

Odborník na problematiku poruch příjmu potravy, výživy a závislostí. Dlouhodobě se zabývá léčbou mentální anorexie a bulimie a výzkumem v této oblasti. Dále se podílí na pedagogické a osvětové činnosti Psychiatrické kliniky VFN, přednáší v odborném a postgraduálním výcviku k problematice poruch příjmu potravy, zdravé výživy, závislostí a psychoterapie, publikuje v odborném i populárně naučném tisku.

 

 

Eva Libigerová
MUDr. Eva Libigerová

Promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v r. 1969. V letech 1969-1975 pracovala jako sekundární lékařka v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích a prošla akutním příjmovým oddělením, oddělením protialkoholním a oddělením pro rehabilitaci psychóz. Od roku 1975 do roku 1991 pracovala na psychiatrickém odd. nemocnice v Novém Městě nad Metují, na psychiatrické ambulanci nemocnice s poliklinikou v Náchodě a současně jako psychiatrický a gerontopsychiatrický konzultant pro regionální Ústavy sociální péče a Domovy důchodců. Léta 1991-1992 strávila v Nathan Kline Institute, Orangeburg, New York, USA, kde získala zkušenost s výzkumnou prací. Po návratu v r. 1992 nastoupila jako odborný asistent na Psychiatrickou kliniku Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové a tam pracuje dosud.

V r. 1972 prošla výcvikovými kurzy v nonverbální psychoterapii psychóz (dr. Junová, Praha; dr. Turbová, Bratislava), absolvovala odborný výcvik v psychoterapii a hypnóze I.-IV. (prof. Stanislav Kratochvíl, PL Kroměříž 1974, 1975, 1982, 1985). Má tříletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii (IKBT Praha1994 - 1996). V březnu 1998 získala funkční atestaci v systematické psychoterapii IPVZ.

Byla hlavní řešitelkou grantového výzkumného projektu "Kvalita života v psychiatrii - mezikulturní přenos a validace dotazníku" (grant FRVŠ) a spoluřešitelkou výzkumného úkolu "Elektrofyziologická diagnostika neuropsychiatrických poruch a objektivizace výsledků jejich terapie" (IGA MZ ČR, hlavní řešitel doc. MUDr. M. Kuba, CSc.) v letech 1998-2000. V r. 1998 získala národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka za práci "Změny hladin magnézia během léčby úzkostných poruch".

Publikovala 52 odborných článků, z toho 34 jako první autor.

Na Psych. klinice se vedle výuky Psychiatrie a Lékařské psychologie věnovala práci s pacienty na uzavřených i otevřených odděleních. V létech 2000-2003 vedla otevřené oddělení s programem pro úzkostné poruchy. V současnosti pracuje na zkrácený úvazek jako odborný asistent a konzultant. Společně s Janem Bažantem připravila interaktivní program pro skupinovou kognitivní léčbu úzkostných poruch, která na otevřeném oddělení PK probíhá od roku 2000.

Dr. Libigerová je vdaná, manžel je profesor psychiatrie, dcera Andrea je zdravotní sestra na interně a syn Ondra vystudoval informatiku na matematicko-fyzikální fakultě UK a pracuje v oblasti matematických modelů genetických vloh u duševních poruch. Své volné chvíle tráví nejraději na chalupě s knihou, na kole a v rodině rozrostlé o vnuka Filipa a dalmatina Bena.

 

 

Arnd Tillmanns
Arnd Tillmanns, Dipl. Psych.

Nar. 1943 v Německu. Vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě v Tübingenu a Freiburgu v letech 1965-1970. Rok před dokončením studia si uvědomil, že ho víc oslovuje psychologie, proto ji v roce 1969 začal na stejné univerzitě studovat s cílem stát se psychoterapeutem. Krátce poté se rozhodl věnovat se hlavně behaviorální terapii. Po dokončení studií byl v roce 1975 přijat na oddělení behaviorální terapie Temple University ve Filadelfii v USA, vedené Dr. Josephem Wolpem. Zde získal základní trénink. Tato doba měla pro něj zásadní význam - na jedné straně procházel téměř anankastickým tréninkem v behaviorální analýze a prvních krocích, na druhé straně mu přinášela tvořivé možnosti behaviorální terapie tak, jak byla v té době prezentována a šířena v přednáškách a supervizích. Po roce a půl každodenního tréninku se vrátil do Německa a pracoval na psychosomatické klinice ve Windachu, která byla tehdy první behaviorální klinikou v Německu.

V roce 1982 založila skupina kolegů z kliniky první výcvikový institut, který zahájil svůj první kurz v roce 1983 ve Windachu a rok na to další v Mnichově. To mu umožnilo seznámit se v roce 1992 s českými kolegy, se kterými od té doby spolupracuje na vedení výcvikových kurzů v České republice.

V roce 1984 odešel z kliniky a otevřel si soukromou praxi v Mnichově, kterou od té doby trvale provozuje. Toto je v podstatě ten druh práce, o kterém vždycky snil. Zaměřuje se na pacienty trpící obsedantně kompulzivní poruchou, ale samozřejmě se zabývá i všemi ostatními možnými neurotickými a dokonce některými psychotickými poruchami.

 

 

David Kingdon, M.D. - University of Southhampton Hampshire partnership Trust

PhDr. Iva Málková - VFN Praha 2

MUDr. Igor Doležal - PA Kutná Hora

Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server